Hyzmatlar

Satisfiedüzlerçe kanagatly müşderi

 • PCB Fabrication

  PCB önümçiligi

  “PHILIFAST”, dürli görnüşli zynjyr tagtasynyň önümçilik hyzmatlaryny berýän hünärmen zynjyr öndürijisidir.On ýyldan gowrak import we eksport taryhy bolan bir bitewi PCB önümçilik we gurnama hyzmatyny üpjün ediji hökmünde, ähli işgärleriň bilelikdäki tagallasy bilen PHILIFAST Hytaýda çap edilen elektron tagtasynyň tehnologiýa liderine öwrüldi.
 • Parts Sourcing

  Bölekleri gözlemek

  “PHILIFAST” ýokary hilli marka elektron komponentlerini BOM gabat gelýän hyzmatlar bilen üpjün edýär, yzygiderli we täsirli komponent üpjünçilik zynjyryna eýedir we müşderiler üçin arzan PCB ýygnagyny amala aşyrýar.Müşderileriň asyl BOM maglumatlaryny gözden geçirmek üçin hünärmen BOM in engineeringenerçilik toparymyz bar.
 • SMT ASSEMBLY SERVICE

  SMT ASSEMBLY HYZMATY

  Zawodyň önümçilik prosesi dürli önümçilik we synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär, takyk elektrostatiki çäreler we takyk elektron önümleriniň önümçilik talaplaryna laýyk bolup bilýän doly kompýuter synagy.Doly we ylmy hil dolandyryş ulgamyna eýe boluň.
 • PCB Layout & Clone

  PCB Layout & Clone

  “PHILIFAST” -da professional PCB klonlaşdyryş tehnologiýa topary we köp ýyllyk amaly tejribesi bar.Dürli elektron ugurlaryna gatnaşýar.PCB klony, zynjyr tagtasyny tersine seljermek we önümiň asyl PCB faýllaryny, materiallar fakturasyny (BOM) faýllaryny, shematiki faýllary we beýleki tehniki faýllary, şeýle hem PCB ýüpek ekran önümçilik faýllaryny dikeltmek üçin ters gözleg we ösüş tehnologiýasyny ulanmak we soň olary gaýtadan ulanyň.
 • IC Programming

  IC programmirleme

  “PHILIFAST” müşderilere diňe bir bitewi PCB önümçilik we gurnama hyzmatlary bilen çäklenmän, müşderilere IC programmirleme hyzmatlaryny hem hödürleýär.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz, müşderiniň talaplaryna laýyklykda bellenen IC-ni programma edip biler.Müşderiler doly ýakmak maglumatlary, ýakmak görkezmeleri we gural kitaplaryny ýakmak bilen üpjün edýärler.
 • Function Testing

  Funksiýa synagy

  Adatça, zynjyr tagtasy gurlup, AOI we daşky görnüşi barlamakdan soň, adatça kompaniýamyz tarapyndan gaplanylmazdan we iberilmezden ozal taýýar tagtada soňky funksional synagy geçirmek üçin müşderä doly synag usulyny bermegi maslahat berýäris.PHILIFAST-da professional PCB Funksional Test (FCT) topary bar.Funksional synag, komponentdäki näsazlyklary, gurnama kemçiliklerini ýa-da iberilmezden ozal bolup biljek dizaýn meselelerini tapmaga we düzetmäge, netijeli näsazlyklary düzetmäge we tehniki hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

kim filifast

 • about

Şençzhenen Fhilifast Electronics Co., Ltd. 2005-nji ýylda tapyldy. 10 ýyldan gowrak üznüksiz ösüşiň dowamynda kompaniýa iň ösen önümçilik enjamlaryny hödürledi we önümçilik döwründe köp sanly tejribe toplap, hünärmen in engineeringenerçilik toparyny döretdi.Kompaniýamyzda ýokary hilli dolandyryş ulgamy, üpjünçilik zynjyrynyň doly toplumy bar we uly göwrümli önümçilige ýetdi.Müşderilerimiziň bazary dünýäni gurşap alýar, esasy önümler we tehnologiýalar Europeanewropa we Amerikan bazarlaryna eksport edilýär.Productshli önümler IPC we UL standartlaryna laýyk gelýär.

 • about

Cost Çykdajylaryňyzy arzanlatyň: açar PCBA Assambleýasy;Çykdajylary azaltmak üçin BOM çözgüdi;Dizaýn optimizasiýasy üçin hünär maslahaty

Uality Hil kepilligi: ISO14001, IATF16949, UL kepillendirilen;100% AOI / E-Test / rentgen / Programma üpjünçiligi we funksiýa synagy goldaýar

√ Iň oňat müşderi hyzmaty: 24 sagat onlaýn;12 sagadyň dowamynda öz wagtynda jogap bermek;Professional tehniki goldaw;

 • about

Ösüş taryhy:
• 2018 —— Şençzhenen PCBA we Turnkey önümçilik zawodynyň açylyşy.
• 2017 —— 5 SMT önümçilik liniýasyna telekeçiligi giňeltmek.
• 2016 —— ISO14001 kepillendirilen.
• 2015 —— Şençzhenen şäherinde PCB gurnama zawodynyň açylyşy.
• 2012 —— IATF16949, ISO13485, ISO9001, UL kepillendirilen.
• 2008 —— Henanda PCB zawodynyň açylyşy.
• 2005 —— FILIFAST Elektronikasy tapyldy.

 • about

PCB-ler ISO9001, TS16949, UL, CE we RoHS şahadatnamasyna laýyk gelýär.PCB SMT gurnama ISO9001, PDCA we IPC-A-610E laýyk gelýär.Bütin dünýädäki müşderilerimiz üçin hyzmat edýäris.Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin giňişleýin hil dolandyryş ulgamymyz gaty gowulaşýar.
• ISO9001: 2008 Hil dolandyryşy
• IQC tarapyndan 100% giriş barlagy
• 100% AOI barlagy
• 100% elektron synag
• kabul etmek üçin IPCII we IPCIII standarty

 • about

MISSION: Biziň wezipämiz, her bir müşderimiz üçin ýokary hilli hünärli elektronika önümçilik hyzmatyny we arzan bahaly zynjyr tagtasynyň ýörite çözgüdini bermek.

Her ýyl müňlerçe müşderi bilen iş salyşýarys, müşderilerimize nädip hyzmat etmelidigini bilýäris:
• Hil kepillendirilýär
• PCB we PCBA açar hyzmaty üçin açar bahasy
• MOQ talap ýok
• Müşderiniň 99% kanagatlanma derejesi
• Professional inerener topary tarapyndan mugt inerener soragy we DFM barlagy

nädip edýäris

Sargydy nädip başlamaly?

Please send your PCB Gerber files, Pick&Place Files/Centroid files, BOM file to our email : sales@fljpcb.com

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň